Read e-book online Analisis Matematico en el Campo de Funciones Racionales PDF

By G. E. Shilov

Show description

Read Online or Download Analisis Matematico en el Campo de Funciones Racionales PDF

Best spanish books

Read e-book online Manual de croche' PDF

В испанском я не силен, но, как я понял, это учебник по вязанию крючком.
84 образца.

Additional info for Analisis Matematico en el Campo de Funciones Racionales

Sample text

61-84. 29 José Gimeno Agius, La instrucción primaria en España. Estudio estadístico, Madrid, Establecemento tipográfico de El Correo, 1885; Federico Olóriz, Analfabetismo en España, Madrid, 1900; Lorenzo Luzuriaga, El analfabetismo en España, Madrid, J. ); Antonio Guzmán Reina, Santos Gil Carretero, Fernando Rodríguez Garrido e Alfredo Cerrolaza Asenjo, Causas y remedios del analfabetismo en España, Madrid, Ministerio de Educación Nacional, 1955; Mercedes Samaniego Boneu, “El problema del analfabetismo en España”, Hispania, núm.

O traballo coordinado por Agustín Escolano é unha obra colectiva en que se ofrece unha síntese dalgúns dos estudos realizados ata ese momento. Agás o capítulo inicial, onde Agustín Escolano traza unha visión de conxunto, e mais o final, onde Antonio Viñao reflexiona sobre as novas orientacións metodolóxicas, o resto das contribucións obedecen a unha delimitación temporal, espacial ou temática35 . En Galicia existen escasas investigacións sobre a evolución histórica da capacidade de ler e escribir.

Este crecemento é inferior ao do conxunto de España durante todos os períodos intercensuais excepto en 1930-1940, o que determina a progresiva redución do peso de Galicia na poboación española, que pasa do 11,48% en 1860 ao 6,91% en 1991. A causa desta perda de peso non radica tanto no crecemento natural como na emigración, da que nos ocuparemos no seguinte capítulo. 1 Para unha análise detallada do tema, poden consultarse, entre outros, os seguintes traballos: Ana Campillo Ruiz, Gonzalo Méndez Martínez e Xosé Manuel Souto González, op.

Download PDF sample

Analisis Matematico en el Campo de Funciones Racionales by G. E. Shilov


by Jason
4.3

Rated 4.73 of 5 – based on 21 votes